Seminarium Spark Plasma Sintering

 

 

 

 

 

 

Podsumowanie II Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering

 

24 października 2019 roku w Warszawie, w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Technologii Materiałów Elektronicznych oraz w siedzibie firmy GeniCore Sp. z o.o., odbyło się drugie spotkanie naukowców i przedsiębiorców związanych z technologią spiekania iskrowo-plazmowego (SPS) – innowacyjną technologią wytwarzania materiałów z proszków metalicznych i ceramicznych. Materiały wytwarzane metodą SPS znajdują zastosowanie w najbardziej wymagających gałęziach przemysłu.

Organizatorami II Ogólnopolskiego Seminarium Spark Plasma Sintering byli: GeniCore Sp. z o.o., ŁUKASIEWICZ – Instytut Technologii Materiałów Elektronicznych, ŁUKASIEWICZ – Instytut Obróbki Plastycznej oraz Usługi Ślusarskie z Sieroszewic.

W skład komitetu naukowego seminarium weszło wielu cenionych naukowców z Polski i z zagranicy, a gościem specjalnym seminarium był Jan Räthel z Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Systeme (IKTS) z Drezna, który wygłosił wykład otwierający pt. „The FAST/SPS Tool – Considerations on Scalability”.

W seminarium wzięły udział łącznie 62 osoby, w tym 40 osób z 12 jednostek naukowych i 22 osoby z 6 przedsiębiorstw.

Podczas seminarium zaprezentowane zostały najnowsze wyniki badań polskich naukowców oraz efekty wdrożenia do praktyki przemysłowej technologii U-FAST firmy GeniCore. Wygłoszono 19 referatów. Podczas Seminarium zaprezentowano także polskie urządzenie do spiekania iskrowo-plazmowego w technologii U-FAST firmy Geni-Core. W laboratorium firmy przeprowadzono proces spiekania, podczas którego omówiono funkcjonalności urządzenia i ich wpływ na rezultaty procesu wytwarzania materiałów.

Coroczne Ogólnopolskie Seminarium Spark Plasma Sintering jest niewątpliwie jednym z pierwszych wspólnych przedsięwzięć Instytutów współtworzących Sieć Badawczą Łukasiewicz. Sukces tego wydarzenia bezsprzecznie opiera się na idei networkingu: seminarium jest platformą wymiany informacji, zasobów, wzajemnego poparcia i możliwości, tworzącą sieć wzajemnych kontaktów pomiędzy nauką i biznesem.

Podczas seminarium ogłoszono, że III edycja seminarium odbędzie się w siedzibie Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytucie Zaawansowanych Technologii Wytwarzania w Krakowie w październiku 2020 roku.

 

Szczegóły dotyczące Seminarium: http://2sps.inop.poznan.pl/